Kolektiv autorů

Od autora vyšlo:

19. Úkoly pastorační činnosti církve a pastorální teologie v Českých zemích
51. Co hlásá New Age?
52. Inkulturace
56. Nová evangelizace
57. Duch svatý
68. Polarizace české katolické církve?
69. Fórum pastorálních teologů I.
76. Od Sofie k New Age
80. Otázky české spirituality
83. Vladimír Solovjov a jednotná Evropa
89. Fórum pastorálních teologů II.
92. Božské Srdce ‒ teologická reflexe
101. Studijní texty z pastorální teologie III.
107. Studijní texty ze spirituální teologie I.
114. Novo millennio ineunte
121. Četba v procesu formace
122. Fórum pastorálních teologů III.
123. Křesťanství a kultura
130. Mají jezuité vlastní morálku?
140. Studijní texty ze spirituální teologie II.
151. Pierre Teilhard de Chardin. Svatá Hmota
155. Velehrad –  filologoi versus filosofoi
171. Studijní texty ze spirituální teologie III.
174. Křesťanství a kultura II.
184. Fórum Velehrad I.
188. Fórum pastorálních teologů VI.
209. Fórum pastorálních teologů VII.
254. Studijní texty ze spirituální teologie IV.
277. Fórum pastorálních teologů VIII.
281. Studijní texty ze spirituální teologie V.
297. Fórum pastorálních teologů IX.
309. Studijní texty ze spirituální teologie VI.
318. Metodologické přístupy zkoumání lidského vědomí
320. Studijní texty ze spirituální teologie VII.
327. Studijní texty ze spirituální teologie VIII.
328. Studijní texty ze spirituální teologie IX.
337. Velehradské dialogy I.
347. Fórum pastorálních teologů X.
473. Teologie: duchovní a ekleziální východiska a rozvinutí