Studijní texty ze spirituální teologie V. Duchovní život a liturgie

Anotace:

Studijní texty ze spirituální teologie V.

Texty vycházejí z třetího olomouckého setkání spirituálních teologů ve dnech 28.–29. května 2010, se sjednocujícím tématem Duchovní život a liturgie. Zahrnují: Lectio divina a Božská liturgie Jana Zlatoústého; slovníkové heslo o Zázraku; dále studii Zbožnost, iniciace a mystagogie; z hudebních témat životní pouť J. D. Zelenky; exkurzi do hudebních aktivit zakladatele redemptoristů, Alfonsa Liguori, autora nejznámější italské koledy Sestupuješ z hvězd; život F. Chopina vzhledem k duchovním reáliím; a poté literární velikány (Tolstoj, Kafka, Stefan Massini aj.) ve spojení s liturgií; tři témata o eschatologii a duchovním životě Micheliny Tenace; a nakonec životopis kontroverzního salcburského arcibiskupa Wolfa Dietricha z Raitenau (1587–1612), na jedné straně talentovaného architekta liturgických staveb, na straně druhé muže paradoxně neliturgického. Jak tyto protiklady života usmířit, je cílem přeloženého příspěvku.

Běžná cena: 320,00 Kč
Internetová cena: 272,00 Kč
Sleva: 15%
Počet kusů:
Publikace číslo: 281
Ediční řada: Studijní texty Centra Aletti 47.
Popis: Brožovaná, 400 stran, 14 x 20,5 cm, 0,490 kg
Vydání: 1.
Rok vydání: 2011
ISBN: 978-80-7412-076-3
ISSN: 1804-3356