Ediční řady

Souborné dílo Tomáše Špidlíka

Ediční řada je zaměřena na systematické vydávání vědeckých prací Tomáše kardinála Špidlíka SJ. Zprostředkovává monografie a články (překlady ze světových jazyků, ve kterých tento nejznámější český teolog publikoval).

Současné otázky

Kulturně a teoreticko-umělecky zaměřené studie, jež slouží k podepření teologických otázek autorů, kteří se vážou buď k jezuitské spiritualitě nebo k teologii a způsobu života v Centru Aletti.

Studie ruského myšlení

Ediční řada seznamuje s autory, kteří v českém prostředí nejsou příliš známí. Zároveň vychází v řadě díla těch autorů, se kterými se jinak běžně setkáváme a o jejichž "provokativnosti" třeba nemáme ani tušení. Mezi tituly dominuje souvislé vydávání děl Vladimíra Solovjova.

Prameny spirituality

Ediční řada je zaměřena na autory doby patristické a na klasiky spirituální teologie Východu a Západu.

Societas

Edice zpřístupňuje jezuitskou spiritualitu, historii řádu a biografie význačných jezuitských osobností.

Studijní texty Centra Aletti

Ediční řada zahrnuje témata od pastorální, spirituální teologie až k tematice filosofické. Často nabízí výsledky týmové práce zahraničních autorů, z konferencí tematicky zaměřených. Studijní texty mohou sloužit buď jako pomůcka k přednáškám, anebo k prohloubení vlastní teologické orientace.

Hlas Velehradu

Ediční řada populárním způsobem sleduje základní témata duchovního života, rozpracovaná jako "první informace v kapesním vydání".

Slovo a obraz

Prestižní ediční řada, kde pospolu "slovo" a "obraz" vytvářejí tutéž teologickou ideu. Text je podepřen uměleckými ilustracemi.

Čeští jezuité

Vyhraněná ediční řada, která doplňuje absenci českého "jezuitika" vydáváním monografií jednotlivých osobností historie České provincie Tovaryšstva Ježíšova (misionáři, cestovatelé, vychovatelé na královských dvorech, zapomenutí myslitelé, anonymní lidumilové...).