Obchodní podmínky

Práva a povinnosti prodejce

Prodávající se zavazuje objednané zboží odeslat kupujícímu na adresu uvedenou v objednávce za kupní cenu sjednanou při vytvoření objednávky.

Prodávající má právo objednané zboží kupujícímu nedodat, pokud již není skladem nebo není možné jej získat z distribuce.

Pokud kupující opakovaně neplní své závazky uvedené níže, prodávající si vyhrazuje právo budoucí objednávky kupujícího odmítnout.

Práva a povinnosti kupujícího

Kupující se zavazuje objednané zboží převzít a zaplatit kupní cenu sjednanou při vytvoření objednávky včetně všech poplatků (poštovné, dobírečné).

Kupující je povinnen v objednávce řádně a pravdivě vyplnit veškeré povinné fakturační údaje, popř. dodací adresu, pokud je odlišná od fakturační.

Kupující má právo dodatečně objednávku měnit či stornovat do jejího odeslání prodávajícím, a to buď e-mailem, nebo telefonicky na uvedených kontaktech.

Reklamace a vrácení zboží

Poškozenou zásilku vinou přepravce je nutno reklamovat dle reklamačních podmínek České pošty. Vadné zboží z výroby bude kupujícímu, pokud je zboží skladem, vyměněno za nové, jinak mu bude vrácena částka za zboží v plné výši. Při oprávněné reklamaci veškeré náklady na dopravu hradí prodávající. O úhradu těchto nákladů je nuno požádat e-mailem, nebo telefonicky na uvedených kontaktech.

Kupující má právo bez uvedení důvodu vrátit objednané zboží do čtrnácti dnů od jeho převzetí. Kupující doručí zboží prodávajícímu na vlastní náklady. Zboží musí být předáno přepravci řádně zabalené, úplné a nepoškozené. Částka za zboží bude kupujícímu vrácena v plné výši, včetně poštovného, do čtrnácti dnů od převzetí zásilky prodávajícím.

Ochrana osobních údajů

Prodejce se zavazuje, že osobní údaje poskytnuté kupujícím nepředá třetí straně a použije je pouze za účelem vyřízení objednávek nebo v rámci služeb jím poskytovaných.