Integrální poznání Symbol jako nejdokonalejší výpověď

Anotace:

Integrální poznání

Klademe-li úporně důraz na „racionálnost“, končíváme často v „iracionalitě“ a naopak. Jedno nemůže zdravě růst bez druhého. Rozum a city nestojí proti sobě, ale vzájemně se potřebují, jen tak je možné poznávat integrálně (plně, celistvě). Český jezuita, kardinál Tomáš Špidlík, se v samém závěru svého života důkladně zaobíral důsledky roztříštěnosti celku života na fragmenty. Bystře a kompetentně nás provází tím, co dnešní civilizace postrádá: úctou k celku života. Zároveň jde o objasnění zkušenosti člověka se symbolem, zejména existuje-li záplava jeho nesprávných interpretací, a o způsob vnitřního, tedy celkového nahlížení na realitu kolem nás.

Běžná cena: 290,00 Kč
Internetová cena: 247,00 Kč
Sleva: 15%
Počet kusů:
Publikace číslo: 400
Ediční řada: Dílo Tomáše Špidlíka 23.
Popis: Vázaná, 280 stran, 13,5 x 21 cm, 0,410 kg
Vydání: 1.
Rok vydání: 2015
ISBN: 978-80-7412-197-5