Tomáš Špidlík (*1919 - †2010)

Tomáš Špidlík

Jezuita, kardinál, teolog nerozdělené církve, starec. Narodil se 17. 12. 1919 v Boskovicích, studoval filosofii a teologii na různých evropských univerzitách. Od roku 1955 vyučoval patristickou a východní spirituální teologii na Papežském východním institutu, později na Papežské univerzitě Gregoriana a na dalších univerzitách. Od roku 1991 žil a pracoval v římském Centru Aletti. V říjnu roku 2003 byl za své zásluhy o studium a službu pro jednotu křesťanů a za své nasazení ve službě církvi jmenován kardinálem. Zemřel 16. 4. 2010 v Římě a je pochován ve velehradské bazilice.

Od autora vyšlo:

CD2. Chvíle s otcem Špidlíkem / CD
DVD 1. Krásné slovo otce Špidlíka – 1. a 2. díl
DVD 2. Krásné slovo otce Špidlíka – 3. a 4. díl
DVD 3. Krásné slovo otce Špidlíka – 5. a 6. díl
DVD 4. Krásné slovo otce Špidlíka – 7. a 8. díl
DVD 5. Krásné slovo otce Špidlíka – 9. a 10. díl
DVD 1-5. Krásné slovo otce Špidlíka – komplet 1.–10. díl
1. Slovo a obraz
2. Cesta Ducha
3. Spiritualita, formácia a kultúra
4. Prameny světla
13. Ruská idea
22. Živé slovo
27. Znáš Krista?
28. Znáš Ducha svatého?
37. Znáš Boha Otce?
40. Spiritualita křesťanského Východu. Modlitba
44. Jak očistit své srdce?
55. Pouť ve Svatém roce 2000
59. My v Trojici
63. Živé slovo
64. Prameny světla
65. Profesor Ulipispirus a jiné pohádky
72. Profesor Ulipispirus a jiné pohádky
74. Umíme se modlit?
75. Ignác z Loyoly a spiritualita Východu
91. Spiritualita křesťanského Východu. Systematická příručka
110. Bajky. O moudré sově
124. Spiritualita křesťanského Východu. Mnišství
132. Svatá Melánie
142. Prameny světla
146. Ignác – starec
147. Eucharistie
153. Znáš Boha Otce, Syna i Ducha svatého?
162. Liturgické meditace na celý rok
185. Duchovní jednota nové Evropy
186. Duchovní cvičení s Janem Pavlem II.
200. Věřím v život věčný. Eschatologie
200e. Věřím v život věčný. Eschatologie / e-kniha
204. Nové cesty pastorální teologie
212. Apoštol národů svatý Pavel
213. Katecheze o církvi
214. Vatikánské promluvy. Cyklus B (2008–2009)
218. Umíme se modlit?
235. Vnitřně zakoušet
239. Vatikánské promluvy. Cyklus C (2009–2010)
242. Prameny světla
244. Vědy – umění – náboženství
249. Vatikánské promluvy s humorem
249/CD. Vatikánské promluvy s humorem / CD
249/MP3. Vatikánské promluvy s humorem (MP3 ke stažení)
257. Řehoř Naziánský
263. Vatikánské promluvy. Cyklus A (2010–2011)
264. Profesor Ulipispirus a jiné pohádky
283. O povolání
293. Vatikánské promluvy. Cyklus B (2011–2012)
295. Bajky. O moudré sově
302. Svatí Cyril a Metoděj mezi námi
316. Prameny světla
317. Umíme se modlit?
319. Vatikánské promluvy. Cyklus C (2012–2013)
333. Jak očistit své srdce?
394. Umíme se modlit?
399. Jak očistit své srdce?
400. Integrální poznání
430. Svatý rok milosrdenství
478e. Mariánská úcta v tradici křesťanského Východu / e-kniha
478. Mariánská úcta v tradici křesťanského Východu
491. Profesor Ulipispirus a jiné pohádky
501. Prameny světla
507. Bajky. O moudré sově
513. Ignác z Loyoly a spiritualita Východu
516. Otčenáš
522. Z pokladnice otců
522e. Z pokladnice otců / e-kniha
557. Matka Boží
557e. Matka Boží / e-kniha
564. Sofiologie Bazila Velikého
577. Ruští mystici
577e. Ruští mystici / e-kniha
579. Eucharistie
579e. Eucharistie / e-kniha
580e. Katecheze o církvi / e-kniha
592e. Znáš Boha Otce, Syna i Ducha Svatého? / e-kniha
596. Na druhém břehu
596e. Na druhém břehu / e-kniha