Marko Ivan Rupnik (*1954)

Marko Ivan Rupnik

Umělec, teolog a slovinský jezuita. V roce 1973 vstoupil do Tovaryšstva Ježíšova. Studoval filozofii v Lublani a poté, v roce 1977, se zapsal na Akademii výtvarných umění v Římě, kde ukončil studium v roce 1981. Následovalo teologické studium na Papežské gregoriánské univerzitě v Římě. Na kněze byl vysvěcen v roce 1985. Ještě na gregoriánské univerzitě se začal specializovat na misiologii. V roce 1991 získal doktorát na gregoriánské fakultě z misiologie. Od září 1991 žije a pracuje v Římě v Centro Aletti, jehož je ředitelem. Vyučuje v Papežském orientálním ústavu, na Papežské Gregoriánské univerzitě, Saint Anselm Papežském liturgickém institutu a dává semináře a přednášky v mnoha jiných evropských akademických institucích. Od roku 1999 působí jako konzultant pro Papežský koncil pro kulturu.

Od autora vyšlo:

17. Až se stanou umění a život duchovními
77. O duchovním otcovství a rozlišování
103. O duchovním rozlišování
106. Vybrané otázky z antropologie
117. Uvedení do duchovního života
128. Adam a jeho žebro
204. Nové cesty pastorální teologie
258. Adam a jeho žebro
292. Sarkofág otce Tomáše Špidlíka
400. Integrální poznání
483. Adam a jeho žebro
487. Hledám své bratry
514. U stolu v Betánii
581. Cesta křesťanského povolání
581e. Cesta křesťanského povolání / e-kniha