Historie a budoucnost teokracie Rozbor historického směřování celého světa k pravému životu

Anotace:

Historie a budoucnost teokracie

Je známo, že ruský myslitel V. Solovjov si tohoto textu, vydaného v Záhřebu roku 1887, velice vážil. Je zde řeč o souvislostech mezi ruskou církví a Svatým stolcem. V textu upozorňuje na hranici rozdělující Platóna a křesťanství, abstraktní idealismus a náboženství vtěleného božství. Platónova snaha pomocí ideje erótu staví most mezi světem postižitelným rozumem a světem hmotným. I při velkém obdivu k Platónovi tady Solovjov naplno vyřkne větu: Lidský duch potřebuje tělo, aby mezi námi mohl vládnout Duch Boží.

Poznámka: Připravujeme
Publikace číslo: 459
Ediční řada: Studie ruského myšlení 39.
Popis: Vázaná, 13,5 x 19,5 cm
Vydání: 1.
Rok vydání: 2022
ISBN: 978-80-7412-258-3