Základní služby církve v české sekulární společnosti κήρυγμα /μαρτυρία – λειτουργία – διακονία

Anotace:

Základní služby církve v české sekulární společnosti

Součástí poslání církve v českých zemích je dialog se sekulární společností. Podle Benedikta XVI. jsou křesťané tvořivou menšinou: "Církev je přínosem v různých oblastech. První z nich je právě intelektuální dialog mezi agnostiky a věřícími. Jedni potřebují druhé. Agnostik nemůže zůstat u toho, že neví, zdali Bůh existuje, nebo ne; musí neustále hledat, vnímat velké dědictví víry. Katolík se zase nemůže spokojit s tím, že víru má, ale musí stále hledat Boha, stále více a v dialogu s druhými znovu poznávat Boha do větší hloubky. To je rovina první: velký intelektuální, etický a lidský dialog. Dále má církev mnoho co činit a mnoho co dát v oblasti výchovy a formace. Třetím sektorem je pak charita – pro církev vždy znamení identity: jít na pomoc chudým, být nástrojem lásky." (Z rozhovoru Benedikta XVI. s novináři během letu do České republiky, 26. září 2009)

Poznámka: Rozebráno
Publikace číslo: 345
Ediční řada: Studijní texty Centra Aletti 60.
Popis: Brožovaná, 224 stran, 14 x 20,5 cm, 0,290 kg
Vydání: 1.
Rok vydání: 2013
ISBN: 978-80-7412-141-8