Pavel Ambros (*1955)

Pavel Ambros

V roce 1976 vstoupil tajně k jezuitům, v roce 1982 vysvěcen v Olomouci na kněze. V roce 1990 jej arcibiskup František Vaňák jmenoval spirituálem obnoveného Arcibiskupského kněžského semináře. Po roce odchází jako spirituál do římské koleje sv. Jana Nepomuckého a do jezuitské koleje Al Gesù. Po získání doktorátu na Papežském východním institutu přednáší na CMTF UP v Olomouci pastorální teologii a spiritualitu. Od roku 1996 se stává ředitelem Centra Aletti v Olomouci, od roku 1997 docentem a děkanem CMTF UP. Ve svých studiích se zabývá pastoračními a spirituálními otázkami nové evangelizace a inkulturací. Dne 1. listopadu 2002 převzal z rukou prezidenta Václava Havla profesorský dekret. S o. Michalem Altrichtrem je žákem kardinála Tomáše Špidlíka SJ.

Od autora vyšlo:

47. Kam směřuje česká katolická církev?
58. O modlitbě
120. Teologicky milovat církev
138. Setkávejte se a nechte se poslat
224. Svoboda k alternativám
280. Křest
294. Laik a jeho poslání
302. Svatí Cyril a Metoděj mezi námi
330. Kardinál Tomáš Špidlík SJ – starec a teolog nerozdělené církve
340. Lidské vědomí jako prostor duchovního života
345. Základní služby církve v české sekulární společnosti
351. Velehrad víry a naděje
362. Duchovní pouť velehradským Martyrionem
369. Evangelium pro rodinu dnešní doby
377. Průvodce expozicí Velehrad na křižovatkách evropských dějin
382. Průvodce expozicí Bible pro malé i velké
392. Svátostná pastorace v českém sekulárním kontextu
401e. Svatý Vojtěch mezi námi / e-kniha
433. Nouze, chudoba, bohatství
434. Rodina – světlo v temnotě světa
436. Mesianismus, sofiologie a ruské náboženské myšlení 19. a 20. století
441. Velehrad na křižovatkách evropských dějin
455. Pastorace mladých
456. Doprovázet, rozlišovat a integrovat
504. Manželství a rodina – cesta k plnosti lásky
505. Od zpovědi ke svátosti smíření
531. Živá řeka evangelia 1.
532. Živá řeka evangelia 2.
533. Živá řeka evangelia 3.
547. Průvodce obnoveným Velehradem
569e. Sova, nebo Fénix? / e-kniha
575. Antonín Cyril Stojan
578. Běžte za Josefem!
591. S vámi jsem křesťan, pro vás jsem biskup
615. Životopis otce Tomáše Špidlíka