Pavel Ambros (*1955)

Pavel Ambros

V roce 1976 vstoupil tajně k jezuitům, v roce 1982 vysvěcen v Olomouci na kněze. V roce 1990 jej arcibiskup František Vaňák jmenoval spirituálem obnoveného Arci- biskupského kněžského semináře. Po roce odchází jako spirituál do římské koleje sv. Jana Nepomuckého a do jezuitské koleje Al Gesù. Po získání doktorátu na Papežském východním institutu přednáší na CMTF UP v Olomouci pastorální teologii a spiritualitu. Od roku 1996 se stává ředitelem Centra Aletti v Olomouci, od roku 1997 docentem a děkanem CMTF UP. Ve svých studiích se zabývá pastoračními a spirituálními otázkami nové evangelizace a inkulturací. Dne 1. listopadu 2002 převzal z rukou prezidenta Václava Havla profesorský dekret. S o. Michalem Altrichtrem je žákem kardinála Tomáše Špidlíka SJ.

Od autora vyšlo:

47. Kam směřuje česká katolická církev?
58. O modlitbě
120. Teologicky milovat církev
138. Setkávejte se a nechte se poslat
224. Svoboda k alternativám
280. Křest
294. Laik a jeho poslání
302. Svatí Cyril a Metoděj mezi námi
330. Kardinál Tomáš Špidlík SJ – starec a teolog nerozdělené církve
340. Lidské vědomí jako prostor duchovního života
345. Základní služby církve v české sekulární společnosti
351. Velehrad víry a naděje
362. Duchovní pouť velehradským Martyrionem
369. Evangelium pro rodinu dnešní doby
377. Průvodce expozicí Velehrad na křižovatkách evropských dějin
382. Průvodce expozicí Bible pro malé i velké
392. Svátostná pastorace v českém sekulárním kontextu
401e. Svatý Vojtěch mezi námi / e-kniha
433. Nouze, chudoba, bohatství
434. Rodina – světlo v temnotě světa
436. Mesianismus, sofiologie a ruské náboženské myšlení 19. a 20. století
441. Velehrad na křižovatkách evropských dějin
455. Pastorace mladých
456. Doprovázet, rozlišovat a integrovat
504. Manželství a rodina – cesta k plnosti lásky
505. Od zpovědi ke svátosti smíření
531. Živá řeka evangelia 1.
532. Živá řeka evangelia 2.
533. Živá řeka evangelia 3.
547. Průvodce obnoveným Velehradem