Vôňa vzkriesenia Krstné mystagogické katechézy inšpirované sv. Ambrózom

Anotace:

Vôňa vzkriesenia

Po publikovaní projektu mystagogickej formácie kresťanskej identity (Objavená identita, 2017), prichádza autor s osemnástimi mystagogickými katechézami odhaľujúcimi bohatstvo tajomstva krstu. Inšpiruje sa pritom hlavne mystagogickými katechézami svätého milánskeho biskupa Ambróza (4. st.) a jeho prístupom, ako i ďalšími pohľadmi teológie, spirituality, exegézy, psychológie a katechetiky. V prvých deviatich katechézach sa venuje budovaniu identity pokrsteného (ad intra) a v druhých deviatich rozvíja život kresťanskej identity smerom k spoločenstvu (ad extra). Spolu s prvou publikáciou tak prináša ucelený dvoj-úrovňový formačný program obnovy kresťanskej identity, ktorý bol v praxi viackrát overovaný v rôznych prostrediach (centrum pre mládež, farnosť, kláštor kontemplatívnych sestier). Stojí to za to, nájsť odvahu a spoločne sa ponoriť do tajomstva, ktoré nás nekonečne presahuje.

Běžná cena: 250,00 Kč
Internetová cena: 213,00 Kč
Sleva: 15%
Počet kusů:
Publikace číslo: 493
Ediční řada: Mimo ediční řadu
Popis: Brožovaná, 248 stran, 14 x 20,5 cm, 0,310 kg
Vydání: 1.
Rok vydání: 2018
ISBN: 978-80-7412-303-0