Objavená identita Model mystagogickej formácie kresťanskej identity animátorov a nielen ich

Anotace:

Objavená identita

Nádhera kresťanskej identity, jej život v plnosti, je neustále inšpirujúcim tajomstvom pre všetky generácie a obdobia. Je výzvou i pre súčasnosť, a to špeciálne vo vzťahu k mladej generácii, ktorá je pozvaná aktívne tvoriť budúcnosť. Osobné stretnutie s Božím tajomstvom, objavenie hĺbky i veľkosti pozvania, ako aj vyrastanie zo živej Tradície Cirkvi je základným prístupovým kľúčom k znovuprijatiu kresťanskej identity. Hľadanie sa opiera o skúsenosť kresťanskej iniciácie milánskeho biskupa sv. Ambróza (4 st.), pričom nachádza svoje vyjadrenie v konkrétnom formačnom projekte pre mladých (a nielen pre nich), ktorí sú pozvaní byť kvasom pre svoje okolie. Publikácia, čerpajúc z trinásťročnej skúsenosti autora v Diecéznom centre mládeže v Španej Doline prináša osvedčenú inšpiráciu pre každého, kto chce sprevádzať tých, ktorí chcú zatiahnuť na hlbinu.

Běžná cena: 180,00 Kč
Internetová cena: 153,00 Kč
Sleva: 15%
Počet kusů:
Publikace číslo: 465
Ediční řada: Mimo ediční řadu
Popis: Brožovaná, 184 stran, 14 x 20,5 cm, 0,240 kg
Vydání: 1.
Rok vydání: 2017
ISBN: 978-80-7412-273-6