Společenství v Kristově zaslíbení Příspěvky k současnému stavu ekumenického dialogu

Anotace:

Společenství  v Kristově zaslíbení

Předkládaná publikace chce poukázat na to, že ekumenismus zůstává živou skutečností, neboť Kristus svým Duchem stále oživuje touhu po jednotě. Soubor textů, které jsou v knize obsaženy, je rozčleněn do tří skupin: první z nich podává přehled současné situace ve světovém ekumenismu tím, že představuje jeho významné události a důležité otázky; druhá část přináší ekleziologické zakotvení úsilí o jednotu a postuluje tezi, že plodnost ekumenismu bytostně souvisí s obnovou autentického života víry; třetí série příspěvků se věnuje vybraným aspektům českého ekumenismu a snaží se vystihnout prvky, které zůstávají v paměti místní církve jako živé podněty pro ekumenické „dnes“.

Běžná cena: 250,00 Kč
Internetová cena: 213,00 Kč
Sleva: 15%
Počet kusů:
Publikace číslo: 458
Ediční řada: Hlas Velehradu 48.
Popis: Brožovaná, 280 stran, 14 x 20,5 cm, 0,360 kg
Vydání: 1.
Rok vydání: 2016
ISBN: 978-80-7412-257-6
ISSN: 1804-3372