Robert Svatoň (*1976)

Robert Svatoň

Teologii studoval v Římě (Accademia Balthasar, Papežská univerzita Gregoriana) a v Olomouci (CMTF UP). Po dokončení doktorátu na olomoucké teologické fakultě pracuje v tamním Institutu interkulturního, mezináboženského a ekumenického výzkumu a dialogu (IIMEVD).
Ve své vědecké činnosti se zabývá především ekumenickými vztahy mezi církvemi a tradicemi křesťanského Západu, a to se zvláštním zaměřením na česká specifika a na spirituální rozměr ekumenismu.

Od autora vyšlo:

391. Duchovní cesty českého ekumenismu
458. Společenství v Kristově zaslíbení
554. Aby všichni byli jedno