Řehoř Palama (1296–1359): milost a zkušenost

Anotace:

Řehoř Palama (1296–1359): milost a zkušenost

Dílo byzantského myslitele Řehoře Palamy (1296–1359), mnicha z hory Athos, arcibiskupa soluňského, představuje mystickou syntézu křesťanského Východu. Je rozbuškou mezi ustálenými návyky teologů: nutí nejen k zamyšlení nad společnými znaky východní a západní mentality, ale nadto předkládá k úvaze to nejpodstatnější: má-li být spiritualita věrohodná, musí odpovídat hluboké modlitbě. A tak nám z textů Palamy zaznívají podněty pro styl života, známý z četby Vyprávění ruského poutníka a ze spirituality filokalie. Palamova syntéza navazuje na tradici Jana Klimaka, Maxima Vyznavače nebo Simeona Nového Teologa. Od Jana Damašského a zejména Pseudo-Dionýsia pramení spekulativní pilíře způsobu vidění, které v plné síle krystalizuje v hesychasmu. Klíčovým tématem Palamova myšlení je proces přetvoření člověka a světa slávou Boží (energií), což vysvětluje v hesychastické metodě vidění Boha v srdci. Pro jeho učení se později vžil název palamismus.

Běžná cena: 285,00 Kč
Internetová cena: 242,00 Kč
Sleva: 15%
Počet kusů:
Publikace číslo: 284
Ediční řada: Prameny spirituality 23.
Popis: Vázaná, 272 stran, 13 x 21 cm, 0,390 kg
Vydání: 1.
Rok vydání: 2011
ISBN: 978-80-7412-079-4