Yannis Spiteris (*1940)

Yannis Spiteris

Řecký kapucín. Doktorát z teologie se zaměřením na východní patristiku získal ve švýcarském Fribourgu. Mnoho let byl Řeckou biskupskou konferencí a řádem kapucínů pověřován prací na poli ekumenismu. Přednášel byzantskou teologii na Papežském východním institutu, na univerzitách Gregoriana a Antonianum. V roce 2003 byl vysvěcen na biskupa a stojí v čele arcidiecéze Korfu, Zante a Kefalonie.

Od autora vyšlo:

284. Řehoř Palama (1296–1359): milost a zkušenost