Překročit práh ekologie / e-kniha K teologii dovršujícího se světa ve světle křesťanských tradic Východu a Západu

Anotace:

Překročit práh ekologie / e-kniha

Studie se zaobírá vztahem mezi biblickou zprávou o stvoření (s odvozenými tématy spravedlnosti, pokoje a integrity stvoření) a současnými výzvami problematiky životního prostředí. Pevný základ – biblických kořenů, teologie stvoření v barvitém odkazu patristiky – je totiž vynikající sondou zpřístupňující bohatství, které obvykle nazýváme křesťanskými kořeny naší evropské civilizace, na které se tak rádi odvoláváme, chybí-li odpověď na řadu izolovaných, „neřešitelných“ paradoxů vyvstávajících třeba ze strany stvoření (přírody apod.). Vnitřní hlas svědomí a vnější hlas kosmu jsou provázané (Gn 3,8). Je nutné překročit „práh ekologie“ k misijnímu rozměru (souvztažnosti stvoření s Bohem), aby z křesťanské perspektivy, načrtnuté v papežské encyklice Laudato si’, vyvstalo syntézové řešení nad komplexním problémem současného světa.

Jak nakupovat e-knihy

Ukázka:

 epubepub   mobi mobi   pdf pdf

Cena: 90,00 Kč
Počet kusů:
Publikace číslo: 447e
Ediční řada: Současné otázky 55.
Popis: Elektronická kniha ve formátech epub, mobi a pdf, 138 stran
Vydání: 1.
Rok vydání: 2016
ISBN: 978-80-7412-265-1, 978-80-7412-266-8, 978-80-7412-267-5