Luisa Karczubová (*1973)

Luisa Karczubová

Vystudovala teologii na CMTF UP v Olomouci. Poté absolvovala řeholní formaci v římském Centru Aletti, v komunitě sester Divino-umanità di Cristo, pod vedením kardinála Tomáše Špidlíka SJ a Marka Rupnika SJ. Římský pobyt zakončila v roce 2011 obhajobou doktorátu z patristické teologie na jezuitské univerzitě Gregoriana. V současné době se podílí na životě Centra Aletti, je představenou komunity sester Kristova Boholidství; je členem redakční rady nakladatelství Refugium a kmenovým redaktorem; a nadále vyučuje na teologické fakultě UP jako odborný asistent Katedry pastorální a spirituální teologie.

Od autora vyšlo:

219. Povstávání doteku. Uchopen v skrytu
447e. Překročit práh ekologie / e-kniha
477. Ženich je tu, jděte mu naproti! (Mt 25,6)
497. Filokalie v asketické tradici církve
502. Teologie a ekologie
508. Bezmocnost Všemohoucího
560. Blahoslavenství