Ludwig van Beethoven. Poselství génia Vývoj Beethovenovy osobnosti a tvůrčí činnosti se zřetelem ke křesťanskému základu jeho života

Anotace:

Ludwig van Beethoven. Poselství génia

Autor předkládá analýzu duchovního odkazu, pohled na život a dílo představitele německého hudebního klasicismu Ludwiga van Beethovena (1770–1827) na základě archivních zpráv a využití odborných hudebních kritik. Důraz je kladen na Beethovenův vnitřní zápas. Pro českého čtenáře budou zvlášť zajímavé pasáže o olomouckém kardinálovi Rudolfu Janovi, Beethovenovu příteli.

Beethoven stanoví svému životu pouze dvojí cíl: sebeobětování božskému umění a činnost pro blaho ostatních. V základech a na vrcholu Beethovenova umění a duše je Bůh. Jestliže to nevidíme, nevidíme ani duši ani umění. A jaký byl tento Bůh? Beethoven se nemohl spokojit s abstraktní vírou. Potřeboval Boha živoucího, s nímž by mohl hovořit tváří v tvář jako patriarchové Bible, Hospodina všemohoucího a Spasitele. (R. Rolland)

Ukázka z knihy:

Ukázka Hronek – Beethoven

Běžná cena: 160,00 Kč
Internetová cena: 136,00 Kč
Sleva: 15%
Počet kusů:
Publikace číslo: 388
Ediční řada: Slovo a obraz 28.
Popis: Brožovaná, 112 stran, 14 x 20,5 cm, 0,210 kg
Vydání: 1.
Rok vydání: 2014
ISBN: 978-80-7412-185-2