Život svatého poustevníka Vintíře

Anotace:

Život svatého poustevníka Vintíře

Překlad starodávné legendy z latiny o poustevníku prvních přemys- lovských časů, od jezuitského misionáře sedmnáctého století, nás zve do tmavých lesů Českého království.
Když tam pak světu odumřel, dal se nakonec před smrtí poznat Břetislavovi, českému knížeti, jako jeho křestní kmotr, a Šebířovi, pražskému biskupovi. Z Boží vůle se měla pověst o tak dokonalém příkladu ctností rozšířit a navěky vzkvétat a ne s ním být pohřbena v divokých lesích. Vyslovil přání, aby byl pohřben u svých řeholních bratří na Břevnově, protože chce být pro ně přímluvcem u Boha a omlouvá se jejich představenému, že ze zcela pokorného pohrdání vlastní osobou zde nestrávil svůj život.

Běžná cena: 85,00 Kč
Internetová cena: 72,00 Kč
Sleva: 15%
Počet kusů:
Publikace číslo: 197
Ediční řada: Čeští jezuité 23.
Popis: Brožovaná, 100 stran, 14,5 x 20 cm, 0,140 kg
Vydání: 1.
Rok vydání: 2007
ISBN: 978-80-86715-90-2