Tři ženy a Pán

Anotace:

Tři ženy a Pán

Duchovní komentáře k biblickým textům a teologické meditace nad slovy Písma tvoří vlastní jádro díla švýcarské lékařky Adrienne von Speyr (1902–1967), která zásadním způsobem inspirovala myšlení teologa Hanse Urse von Balthasara. V předkládaných úvahách se tři ženy z evangelních vyprávění – Marie Magdaléna, kající hříšnice z domu farizeova a Marie z Betánie – stávají obrazem trojice božských ctností víry, naděje a lásky. Pohled na jejich osobní setkání s Kristem výstižně zachycuje příznačné rysy poslání ženy v dějinách spásy.

Poznámka: Rozebráno
Publikace číslo: 423
Ediční řada: Prameny spirituality 58.
Popis: Brožovaná, 74 stran, 13 x 20,5 cm, 0,090 kg
Vydání: 1.
Rok vydání: 2015
ISBN: 978-80-7412-221-7