Tradice Východu a Západu v dialogu III. Interkulturní a ekumenický dialog II.

Anotace:

Tradice Východu a Západu v dialogu III.

V pořadí třetí sborník Tradice Východu a Západu v dialogu (specifikace interkulturního a ekumenického dialogu) obsahuje příspěvky vybraných autorů. Dokumentuje metodologický přístup studia otázek vztahů Východu a Západu umožňující sledovat směřování od konfrontace ke vzájemnému obohacení. Pro všechny autory je typická metoda komparace. Ta otevírá horizont dialogu známý jako komplementarita a modernizace náboženského myšlení. Hlavním předmětem studia se stávají přístupy těch význačných osobností teologie Západu a Východu, které vtiskly svébytný a podnětný ráz celému studiu křesťanských tradic.

Autoři: Jean-Claude Larchet – John Meyendorff – Hugo Rahner – František Dvorník – Giacomo Morandi

Poznámka: Dostupnost na dotaz
Publikace číslo: 404
Ediční řada: Prameny spirituality 59.
Popis: Brožovaná, 248 stran, 15,5 x 23 cm
Vydání: 1.
Rok vydání: 2015
ISBN: 978-80-7412-201-9