Náboženské eseje Maxe Zweiga Das Shylock Problem/Problém Shylock a Religion und Konfession/Náboženství a konfese

Anotace:

Náboženské eseje Maxe Zweiga

Max Zweig (1892, Prostějov – 1992, Tel Aviv), německy píšící židovský dramatik původem z Moravy, který žil od roku 1938 v palestinském a později izraelském exilu, patří k téměř zapomenutým, přesto však významným autorům. Nemnoho literárních historiků a badatelů především z německy mluvícího prostředí, jemuž není jeho jméno neznámé, jej v publikacích zmiňuje především jako autora 22 divadelních her, výhradně tragédií. Z pera tohoto asketicky žijícího sekularizovaného spisovatele, plně oddaného svému poslání umělce, však pochází i několik esejů, z nichž dva se věnují náboženské tématice. Jedná se o mimořádně cenné vyznání, objasňující Zweigovo vnímání základních maxim víry, postoj k institucionalizaci náboženství, rozporům mezi Židy a křesťany, a  k existenci státu Izrael. To vše je obohaceno o líčení náboženských podmínek, ze kterých jako syn pozdně prosionistického předsedy židovské obce v Prostějově, obklopené katolickým prostředím, vzešel. Vydání komentovaného překladu esejů Das Shylock Problem/Problém Shylock a Religion und Konfession/Náboženství a konfese, které lze považovat za milníky Zweigova autorského života, představuje příležitost jednak přiblížit tohoto autora českému publiku a jednak sledovat na této případové studii vývoj náboženského smýšlení skupiny německy píšících autorů v palestinském a později izraelském exilu.

Poznámka: Rozebráno
Publikace číslo: 412
Ediční řada: Mimo ediční řadu
Popis: Brožovaná, 114 stran, 14 x 20,5 cm
Vydání: 1.
Rok vydání: 2015
ISBN: 978-80-7412-210-1