Kněz a teolog Alois Musil Příspěvek k dějinám mezináboženských vztahů a výbor z pozůstalosti

Anotace:

Kněz a teolog  Alois Musil

Náboženské prostředí Evropy druhé poloviny dvacátého století a počátku dvacátého prvního je charakteristické vznikem mnoha náboženských novotvarů a setkáváním starobylých náboženských tradic v nových souvislostech. Alois Musil, muž století devatenáctého a dvacátého, svým životem a dílem předznamenal nezbytnost pěstování mezináboženských vztahů v akademické rovině a také v mezilidských vztazích. Předložená studie a výbor z archivního materiálu poukazuje na Musilovu křesťanskou a vědeckou zralost a také na jeho znalost a životní moudrost tváří v tvář mimokřesťanskému světu.

Poznámka: Dostupnost na dotaz
Publikace číslo: 419
Ediční řada: Mimo ediční řadu
Popis: Brožovaná, 216 stran, 14 x 20,5 cm
Vydání: 1.
Rok vydání: 2015
ISBN: 978-80-7412-217-0