Ignaciánská spiritualita a fenomén kultury Miscellanea jesuitica V.

Anotace:

Ignaciánská spiritualita  a fenomén kultury

Pátý svazek Miscellanea jesuitica sleduje buď autory jezuitské ve třech oborech (historie, filosofie, spiritualita), anebo tyto tři obory vzhledem k jezuitské spiritualitě. Obsahuje: Martino Martini – jezuita v Číně; breve Ad perpetuam rei memoriam, jímž papež Pius IX. potvrzuje obnovení jezuitského řádu; komentované dobové studie o čtyřech spisech proti Tovaryšstvu Ježíšovu; historická studie o životě, zániku jezuitské misie a o Collegium SJ v Užhorodu; životopisná skica k 400. výročí mučednické smrti svatého Jana Ogilvie; příspěvek o barokním polyglotu Athanasiovi Kircherovi; matematicko-spirituální studie Fenomenologie estetických proporcí; překlad svatodušní meditace Zkušenost Ducha Karla Rahnera; dvě studie Roberta Tafta o východní liturgii; spirituální reflexe o vysokoškolské pastoraci a několik úvah o cyrilometodějské ideji.

Poznámka: Rozebráno
Publikace číslo: 413
Ediční řada: Societas 45.
Popis: Brožovaná, 312 stran, 13 x 20,5 cm, 0,360 kg
Vydání: 1.
Rok vydání: 2015
ISBN: 978-80-7412-211-8
ISSN: 1804-3380