Ignác z Loyoly a dějinné pozadí jeho spirituality

Anotace:

Ignác z Loyoly a dějinné pozadí jeho spirituality

Hugo Rahner SJ se zamýšlí, způsobem volně pojatých esejů, nad charizmatem zakladatele řádu. Vysvětluje, jaký je rozdíl mezi mnichem a jezuitou, anebo proč jsou jezuité vždy obtížně začlenitelní do struktur svých diecézí. Zajímavé pasáže porovnávající Origena s Ignácem, nebo Ignáce s Františkem z Assisi, se staly již klasickými texty v učebnicích dějin spirituality.
Jezuita není éterický spiritualista nebo klášterem vázaný mnich, ani nevyhledává církevní úřad. Bojuje podle svých sil za toho, jenž se skutečně narodil, skutečně jedl a pil, skutečně byl pronásledován za Piláta Pontského, skutečně byl ukřižován a skutečně vstal z mrtvých. To, že jezuita do "pomoci duším" vřadí sobě vlastní způsob duchovního zápasu, a to až po zřeknutí se vnější přísnosti, řádového oděvu a vnějších skutků pokání, aby se v "obyčejném životě" nelišil od "ctihodného kněze", jej nejen činí způsobilým ke stálému pokání a naprostému sebezapomínání v boji ve viditelné a "obyčejné" církvi, ale přivádí jej ke svobodě považovat vše za relativní kromě živého Pána.

Běžná cena: 120,00 Kč
Internetová cena: 102,00 Kč
Sleva: 15%
Počet kusů:
Publikace číslo: 324
Ediční řada: Societas 43.
Popis: Brožovaná, 110 stran, 13 x 20,5 cm, 0,170 kg
Vydání: 1.
Rok vydání: 2012
ISBN: 978-80-7412-119-7