Geschichte der Böhmischen Provinz der Gesellschaft Jesu III. Die Zeit von 1657 bis zur Aufhebung der Gesellschaft Jesu im Jahre 1773

Anotace:

Geschichte der Böhmischen Provinz der Gesellschaft Jesu III.

Tento německy psaný text vychází více než sto let po vydání 1. dílu (1910). Po Kroessově smrti (1928) se čeští jezuité snažili dokončit edici těchto dodnes jediných souhrnných dějin jezuitského působení v českých zemích do roku 1773. Z Kroessovy rukopisné pozůstalosti se podařilo sestavit potřebný souvislý text, který byl po pádu komunismu šťastně nalezen. Ten jsme připravili do tisku.

Běžná cena: 1250,00 Kč
Internetová cena: 1063,00 Kč
Sleva: 15%
Počet kusů:
Publikace číslo: 313
Ediční řada: Mimo ediční řadu
Popis: Vázaná, 1392 stran, 15 x 23,5 cm, 1,850 kg
Vydání: 1.
Rok vydání: 2012
ISBN: 978-80-7412-108-1