František Borgiáš Z vévody jezuitou

Anotace:

František Borgiáš

Životopis Františka Borgiáše (1510–1572), třetího generálního představeného jezuitského řádu, dříve vévody z Gandie ze slavného rodu, je v mnohém inspirativní. Nejprve otec početné rodiny, poté, když všechny zajistí, se stává chudým řeholníkem. Anebo v Římě coby Španěl-cizinec musí vyjednávat s domácími Italy. Světec přitahoval především laskavostí a ryzím příkladem osobní konverze. Diskrétní zbožností činil pokání za lehkověrnou svévoli slavných předků (např. Alexandra VI.).
Je patronem těch, kdo chtějí vytrvat v osobní oběti za nejbližší rodinu. Církev vzpomíná svatého Františka Borgiáše 30. září; v jezuitském kalendáři se svátek slaví 3. října.

Poznámka: Rozebráno
Publikace číslo: 357
Ediční řada: Prameny spirituality 37.
Popis: Brožovaná, 176 stran, 13 x 20,5 cm, 0,220 kg
Vydání: 1.
Rok vydání: 2014
ISBN: 978-80-7412-154-8