Felix Cappello SJ Zpovědník Říma

Anotace:

Felix Cappello SJ

Otec Felix Cappello (1879–1962) již v době dospívání zaslechl výrazný hlas: Přijď k svatému Ignáci. Do Tovaryšstva Ježíšova však vstoupil mnohem později. V roce 1902 přijal kněžství. Během pastoračních prací rozpoznal, že se má věnovat církevnímu právu. Nejen v praxi jako posuzovatel lidských osudů, jež se měly vyhodnocovat pohledem „paragrafů“, ale též v četných publikacích, vždy zastával stanovisko, že litera musí být podřízená duchu. Stal se odborným konzultantem několika římských kongregací. Zásadním způsobem do jeho života promluvily Lurdy – tam se odhodlal vstoupit ve svých 34 letech do Tovaryšstva. Byl dlouholetým profesorem církevního práva na římské Gregorianě (byl jím 40 let). Svědectví ukazují, že sotva vyšel z univerzitní budovy, už ho následovaly zástupy penitentů, neboť byl vyhlášeným zpovědníkem. V této souvislosti je také známé svědectví otce Pia, jenž na otázku, co když nestihne všechny z dálky příchozí do San Gio­vanni Rotonda přijmout, odvětil: Běžte do kostela San Ignazio v Římě, tam je otec Cappello, který to dělá jako já! Otec Cappello hovořil jednoduchým jazykem a i k nejsložitějším případům lidského života uměl nabídnout krátké účinné východisko. Ač přítel Jana Pavla I. (byl jeho strýcem), Kláry Lubichové a jiných osobností, zůstával vždy diskrétně v pozadí.  V roce 1990 byl otevřen proces jeho blahořečení a v roce 2014 byl prohlášen služebníkem Božím.

Poznámka: Dostupnost na dotaz
Publikace číslo: 426
Ediční řada: Societas 46.
Popis: Brožovaná, 150 stran, 13 x 20,5 cm
Vydání: 1.
Rok vydání: 2015
ISBN: 978-80-7412-224-8