Ekumenické konsenzy III. Dokumenty Smíšené komise mezi katolickou církví a Koptskou pravoslavnou církví (1973–1992)

Anotace:

Ekumenické konsenzy III.

Za nejstarší centra východního křesťanství jsou považovány Antiochie v Sýrii s Alexandrií v Egyptě. Spolu s třetím centrem – Jeruzalémem – tvoří tyto církve původní zřídla pro východní obřady. Koptská církev považuje za svého zakladatele evangelistu svatého Marka. V dějinách vedly spory s obhájci nicejského vyznání nakonec k roztržení jednoty s Římem i Konstantinopolí. V současné době přinesly ekumenické rozhovory, pod záštitou vídeňské nadace Pro Oriente, plody v podobě konsenzů mezi kopty a katolíky, které nyní máme v českém překladu.

Běžná cena: 110,00 Kč
Internetová cena: 94,00 Kč
Sleva: 15%
Počet kusů:
Publikace číslo: 285
Ediční řada: Hlas Velehradu 25.
Popis: Brožovaná, 160 stran, 10,5 x 14,5 cm, 0,110 kg
Vydání: 1.
Rok vydání: 2011
ISBN: 978-80-7412-080-0