Česká redakce církevní slovanštiny z hlediska lexikální analýzy

Anotace:

Česká redakce církevní slovanštiny z hlediska lexikální analýzy

Církevněslovanské písemnictví tvoří podstatnou část nejstarší české kulturní historie. I když celkový objem zachovaných literárních památek z tohoto období představuje dnes pouze špičku ledovce, je možno nejen v nástinu, ale i v některých důležitých detailech poznat povahu a význam epochy slovanské vzdělanosti v Čechách 10. a 11. století. Slovní zásoba českocírkevněslovanských památek obsahuje četné prvky, které lze chápat jako filologické důkazy přímé a nepřerušené návaznosti této epochy na období velkomoravské, vypovídá o jejím přetrvávajícím postavení na styku kultury latinské a byzantské a odhaluje její pevné zakotvení v kontextu ostatních soudobých redakcí nejstaršího slovanského spisovného jazyka, zároveň však také poukazuje na některé svébytné rysy, díky nimž českocírkevněslovanské písemnictví zanechává nesmazatelnou stopu na dějinných křižovatkách nejen slovanských...

Běžná cena: 300,00 Kč
Internetová cena: 255,00 Kč
Sleva: 15%
Počet kusů:
Publikace číslo: 173
Ediční řada: Mimo ediční řadu
Popis: Vázaná, 220 stran, 13 x 21 cm, 0,360 kg
Vydání: 1.
Rok vydání: 2006
ISBN: 80-86715-65-5