Adventní kázání Výběr z německy sepsaných textů kazatelů od počátku 19. století až k současnosti

Anotace:

Adventní kázání

Překlad zahrnuje výběr slavných kazatelských osobností působících v německy mluvícím prostředí: nejen v Německých zemích samotných, ale též na území bývalého Rakouska­-Uherska, tedy i v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Jsme tu svědkové toho, čím žili naši předkové v obtížných časech, třeba bezprostředně po napoleonských válkách. Soubor představuje také ekumenické "okénko": texty slavných kaza­telů evangelické tradice. Výběr jsme pořídili s výrazným záměrem zpřístupnit kázání spojené sjednocujícím adventním biblickým textem.

Poznámka: Dostupnost na dotaz
Publikace číslo: 343
Ediční řada: Studijní texty Centra Aletti 58.
Popis: Brožovaná, 176 stran, 14 x 20,5 cm, 0,230 kg
Vydání: 1.
Rok vydání: 2013
ISBN: 978-80-7412-139-5