Josef Vintr (*1938)

Emeritní profesor vídeňské univerzity. Studoval bohemistiku a klasickou filologii na filozofické fakultě v Brně. Z pražského Ústavu pro jazyk český Akademie věd odešel 1968 jako asistent prof. F. V. Mareše na Institut slavistiky ve Vídni, kde se 1977 habilitoval a 1980 byl jmenován profesorem. Hlavní badatelské oblasti: dějiny českého jazyka a literatury, zvláště ve středověku a době barokní, vývoj a styl českého překladu bible od nejstarších žaltářů a evangeliářů, které kriticky vydal, až po barokní Bibli svatováclavskou a ekumenickou, zabýval se dále starými českými rukopisy v rakouských knihovnách a dějinami bohemistiky.

Od autora vyšlo:

355. Ostrovské rukopisy