Fabio Troncarelli (*1948)

Fabio Troncarelli

Studoval v Římě. Učil na různých univerzitách ve Spojených státech, Mexiku, Španělsku, Francii, ve Finsku. V současné době je profesorem historie komunikace na univerzitě della Tuscia. Byl knihovník, učitel, číšník, kompars u filmu, novinář, expert grafik u Soudnímu dvoru, překladatel, kandidát, editor encyklopedie.

Od autora vyšlo:

314. Jáchym z Fiore (cca 1135–1202)