Robert Francis Taft (*1932 - †2018)

Robert Francis Taft

V roce 1963 byl vysvěcen v byzantsko-slovanském ritu na kněze. Po dokončení studia ruského jazyka a kultury na Fordham University (New York) v roce 1960 a doktorandském studiu na římském Papežském východním institutu v roce 1970, pak tamtéž přednáší liturgii východních křesťanských církví a východní jazyky. Je proslulým znalcem a užnávaným odborníkem v oblasti studia pramenů východních liturgií, křesťanského kalendáře a liturgie hodin. Jeho schopnost objasňovat transparentně podstatné uspokojuje specialisty i laiky.

Od autora vyšlo:

96. Katolicismus východního obřadu
202. Život z liturgie
274. Stručné dějiny byzantské liturgie