Michael Špaček (*1950)

Michael Špaček

V letech 1968-1973 studoval na CMTF v Olomouci. Na kněze byl vysvěcen v roce 1976. V letech 1990-1994 studoval v Římě na Papežském východním ústavu, kde získal licenciát východních teologických věd. Po ukončení studia na VŠ působil v letech 1976-1990 v několika farnostech brněnské diecéze. V pastorační praxi pokračuje od roku 1994. Od roku 1994 rovněž externě přednáší východní spiritualitu a liturgii a vyučuje liturgický zpěv jako odborný asistent na Katedře pastorální a spirituální teologie na CMTF v Olomouci.

Od autora vyšlo:

304. Apoštolát sv. Cyrila a Metoděje 1910–1948
474. Poznání Boha a veškeré skutečnosti podle Tomáše Špidlíka