Karel Sládek (*1973)

Karel Sládek

Vystudoval Přírodovědeckou fakultu UK v oboru fyzická geografie, se zaměřením na krajinnou ekologii. Poté studoval filosofii a teologii na Univerzitě Urbaniana v Římě. V současné době působí jako docent na Katolické teologické fakultě UK, kde vyučuje především spirituální teologii a environmentální etiku.

Od autora vyšlo:

228. Vladimír Solovjov: mystik a prorok
348. O Filokalii