Antonio Rosmini (*1797 - †1855)

Antonio Rosmini

Kněz, filosof, přítel význačných osobností (Manzoniho, Verdiho, Pia IX.) byl v roce 2007 blahořečen. Po životních úskalích a též domácím vyhnanství v době vzniku Italského státu, už jako zakladatel společenství řeholníků, sepisuje jednoduché meditace o Kristově utrpení.

Od autora vyšlo:

273. Umučení Ježíše Krista