Karel Říha (*1923 - †2016)

Karel Říha

P. Karel Říha se narodil 11. května 1923 v Radkově (okres Žďár nad Sázavou). Po maturitě na reálném gymnáziu ve Velkém Meziříčí vstoupil roku 1943 do kněžského semináře v Brně, odkud byl v roce 1945 poslán na studia teologie na Lateránské univerzitě v Římě. Roku 1946 vstoupil do jezuitského řádu. Po složení prvních slibů pokračoval ve své formaci studiem na řádovém Filozofickém institutu v Děčíně (1948–1950). Tam byl spolu s ostatními jezuity v rámci Akce K v dubnu 1950 zatčen a do roku 1952 internován v Bohosudově, v Oseku u Duchcova a v Hejnicích. Poté dva roky pracoval jako dělník ve Veselí nad Lužnicí a v roce 1954 se vrátil do rodného Radkova, kde pracoval v zemědělství. V roce 1959 odešel do Brna, kde až do roku 1968 pracoval jako stavební dělník. Mezitím si tajně dodělával filozofická a teologická studia a 28. srpna 1967 přijal ve městě Görlitz v tehdejší NDR z rukou biskupa Schaffrana tajně jáhenské a den nato i kněžské svěcení. V roce 1968 byl řeholními představenými poslán na Teologickou fakultu v Innsbrucku k doplnění teologických studií. Studium teologie dokončil roku 1970 a roku 1972 získal doktorát z filozofie. V 70. letech sloužil v pastoraci na různých místech Rakouska. V letech 1979−1989 pobýval v Římě, kde spolupracoval s českou sekcí Vatikánského rozhlasu. Z exilu do vlasti se vrátil roku 1990. Na Cyrilometodějské teologické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci vedl Katedru filozofie a patrologie. Přednášel dějiny filozofie a ze systematické filozofie pak úvod do filozofie, formální logiku, noetiku, ontologii a kosmologii, ale také psychologii. Vedl semináře ke studiu Aristotela, Kanta, Heideggera, Blondela atd. Roku 1997 se habilitoval na FF UP v Olomouci obhájením práce „Identita a relevance. Pokus o vzájemné uzásadnění ontologie a etiky“. Docentem pro obor dějiny filozofie byl jmenován dne 12. listopadu 1997. Roku 2001 byl emeritován. V roce 2002 odešel na Svatý Hostýn, kde se věnoval spisovatelské činnosti a až téměř do konce života vypomáhal jako zpovědník v bazilice.
P. Karel Říha je autorem řady knih, studií, článků, lyrických próz a zamyšlení a překladů (v nakladatelství Refugium: Paul Archambault "Iniciace do Blondelovy filosofie jako krátký traktát metafyziky, "Maurice Blondel "Filosofie akce" /společně s Terezou Heiderovou/, Erich Przywara "Analogia entis")

Od autora vyšlo:

256. Bůh vždy větší (Deus semper maior)