Karl Heinz Neufeld (*1939)

Karl Heinz Neufeld

Stal se emeritním profesorem v Ústavu systematické teologie na univerzitě v Innsbrucku v roce 2007. Žije v Osnabrücku.

Od autora vyšlo:

139. Hugo a Karl Rahnerové