Jerónimo Nadal (*1507 - †1580)

Jerónimo Nadal

V roce 1526 začal studovat v Alcalá, kde se poprvé setkal se sv. Ignácem, zakladatelem Tovaryšstva Ježíšova. Nadal byl vysvěcen na kněze v Avignonu v roce 1538. Získal doktorát z teologie.

Od autora vyšlo:

190. Duchovní cesta