Jerzy Józef Morawski (*1932)

Polský muzikolog, profesor na Jagelonské univerzitě v Krakově, specializuje se na středověkou hudbu, ale také na období klasicismu a romantismu. Je autorem prvního svazku Historia Muzyki Polskiej. V letech 1965-1980 byl redaktorem série Musica Medii Aevi a v letech 1972-2005 redigoval Monumenta Musicae in Polonia.

Od autora vyšlo:

315. Teorie hudby ve středověku