Marie Magdaléna de Pazzi (*1566 - †1607)

Marie Magdaléna de Pazzi

Mystička Marie Magdaléna de’ Pazzi se narodila roku 1566 ve Florencii. Jako šestnáctiletá vstoupila do tamějšího kláštera karmelitek, kde o dva roky později vyslovila slavné sliby. Vykonávala mnohé úřady, od novicmistrové až po představenou. Spolusestry zaznamenaly několik svazků zpráv o jejích extázích, ve kterých mimo jiné vyslovovala Ježíšovy prosby k papežům a k obnově církve. Magdaléna prožívala mnohá utrpení a ta ji přiváděla ke stále hlubšímu životu v Srdci Pána. Zemřela v rodné Florencii roku 1607 a v roce 1669 byla prohlášena za svatou.

Od autora vyšlo:

442. O extázi. Výběr z listů