Vladimír Nikolajevič Losskij (*1903 - †1958)

Vladimír Nikolajevič Losskij

Syn N. O. Losského, ruský pravoslavný teolog a historik v emigraci, jeden z hlavních představitelů neopatristického směru. V letech 1922–1924 pobýval v Praze. V roce 1945 společně s dalšími založil pravoslavné teologické učiliště (Institut de théologie Saint Denys) v Paříži, kde učil dogmatickou teologii a církevní dějiny.

Od autora vyšlo:

223. Sedm dní na cestách po Francii