Anna Lexmaulová (*1987)

Anna Lexmaulová

Vstoupila v roce 2012 do komunity sester Centra Aletti, na jehož aktivitách se podílí, a je členem ekipy Centra. V současné době, po absolvování noviciátu, pokračuje ve studiích teologie na Cyrilometodějské teologické fakultě UP v Olomouci. Je mimo jiné členem redakční rady Refugia.

Od autora vyšlo:

476. Ignaciánská spiritualita v díle kard. Tomáše Špidlíka