Petr Kanisius (*1521 - †1597)

Petr Kanisius

Jezuitský teolog a kazatel, autor prvních katolických katechismů a jedna z hlavních postav katolické reformy kolem tridentského koncilu. Roku 1925 byl prohlášen učitelem církve. Jeho památka se slaví 21. prosince.

Od autora vyšlo:

365. Život a podivuhodné činy opata Fridolína