Ladislav Hučko (*1948)

Ladislav Hučko

Ladislav Hučko (1948) se narodil v Prešově v rodině řeckokatolického kněze a  středoškolského profesora dějin. Rodina se po násilném zrušení řecko­katolické církve v roce 1950 musela vystěhovat z Prešova a otec byl propuštěn z práce. Vrátila se tam sice už v roce 1955, ale otec se mohl nastálo vrátit domů až v roce 1963. Středoškolská studia absolvoval v Prešově, a když ho po maturitě v roce 1966 nepřijali na Teologickou fakultu v Bratislavě, prý pro nedostatek místa, začal studia experimentální fyziky na Přírodovědecké fakultě UPJŠ v Košicích, která zakončil v roce 1971. V letech 1973–1989 žil v Bratislavě, kde se věnoval výzkumné práci v oblasti těžby ropy a plynu. Byl aktivně činný v neformálních náboženských skupinách. Několik měsíců po pádu totality působil jako redaktor v Katolíckych novinách v Bratislavě. V letech 1990–1991 pracoval jako výkonný sekretář Konference biskupů Slovenska. V roce 1992 začal systematická teologická studia na Papežské Lateránské univerzitě v Římě, která roku 2000 ukončil doktorátem z teologie. Tématem jeho dizertační práce byly kosmologické ideje ruských náboženských myslitelů 19. a 20. století. Předkládaná kniha je podstatnou částí jeho práce. Kněžské svěcení mu udělil križevacký řeckokatolický biskup Slavomir Miklovš v roce 1996. V letech 2000–2003 učil na Teologickém institutu v Košicích dogmatickou teologii. V roce 2003 byl jmenován svatým papežem Janem Pavlem II. biskupem-apoštolským exarchou pro katolíky byzantského obřadu v České republice.

Od autora vyšlo:

432. Protiklad a jeho smiřování