Joseph de Guibert

Joseph de Guibert (*1877), francouzský jezuita a teolog, vstoupil (1895) do noviciátu v Toulouse. Po základní formaci (během níž vystudoval rovněž literaturu a historii na Sorbonně) vyučoval do r. 1914 teologii na různých místech. Po návratu z války se stal zakladatelem slavné Revue d’ascétique et de mystique a v průběhu let editorem základního pramene spirituální teologie: Dictionnaire de spiritualité ascétique et mystique. Na římské Gregorianě byl jmenován profesorem spirituální teologie a pracoval rovněž na Kongregaci pro bohoslužbu a svátosti. Nejhlubší stopu však zanechal v oblasti spirituální a mystické teologie. Zemřel v Římě (1942).

Od autora vyšlo:

590. Dějiny jezuitské spirituality