Petr Faber (*1506 - †1546)

Petr Faber

Narodil se v savojském městě Villaret. Od roku 1525 studoval v Paříži, kde byl spolužákem a spolubydlícím Ignáce z Loyoly a Františka Xaverského. Roku 1534 byl vysvěcen na kněze. Byl to první kněz v jezuitském řádu. Zemřel v Římě. Byl blahořečen papežem Piem IX. roku 1872, svatořečen roku 2013 papežem Františkem.

Od autora vyšlo:

133. Krátký život, dlouhé cesty