sv. Cyril Jeruzalémský (*315 - †386)

sv. Cyril Jeruzalémský

Biskup a učitel církve. V roce 348 se stal nástupcem biskupa Maxima v Jeruzalémě. Byl zatažen do sporu s Ariány a vícekrát byl poslán do vyhnanství, kde prožil asi 11 let. O jeho pastýřské horlivosti svědčí katecheze, ve kterých věřícím objasňoval učení víry, Písmo sv. i tradici. Ve svých spisech zvlášť důkladně pojednává o prvních třech svátostech.

Od autora vyšlo:

20. Mystagógické katechese